Tỷ giá hôm nay: 3.360 Đ/NDT

Nạp tiền vào tài khoản

Để được duyệt đơn và mua hàng bạn cần phải "Nạp tiền vào tài chính "

B1. Chuyển khoản vào 1 trong 2 tài khoản của VIETTRUNGORDER

Nội dung chuyển khoản nhớ ghi rõ tài khoản nạp tiền trên odhang là gì? Ví dụ "nạp tiền cho tài khoản nguyenvanA"

TK Techcombank: 19020331131018 Chi Nhánh Linh Đàm (Trần Mạnh Hoàng)
TK Vietcombank: 0021000307263 Chi nhánh Vietcombank Hà Nội (Trần Mạnh Hoàng)

B2. Vào mục Tài chính tạo lệnh nạp tiền

 

Đơn hàng của bạn sẽ được mua khi kế toán của ODHANG đối soát tương ứng số tiền nạp trên TK ngân hàng và TK cá nhân VIETTRUNGORDER của bạn

Tin khác