Tỷ giá hôm nay: 3.370 Đ/NDT

Tỷ giá giảm còn 3460 từ 8h sáng ngày 15/5/2019

VTO xin thông báo thay đổi tỷ giá như sau:

Bắt đầu từ 8h sáng ngày 15/5/2019, tỷ giá NDT sẽ giảm còn 3460

Cám ơn quý khách! Tin khác