Tỷ giá hôm nay: 3.520 Đ/NDT

Tỷ giá NDT tăng lên 3660 bắt đầu từ 12h ngày 30/3/2018

 

Do biến động thị trường, tỷ giá tệ tăng lên 1ndt = 3660 vnd bắt đầu từ 12h ngày 30/03/2018

Rất mong quý khách thông cảm và có kế hoạch nhập hàng hợp lý!

BQT! Tin khác